Vinterferie med eller uden løn?

Hotel Frederiksdal
Løn i ferien – fem uger (og den 6. ferieuge) – optjenes ved ansættelse i kalenderåret før ferieåret, der går fra 1. maj – 30. april. Det vil altså sige, at ferien i indeværende ferieår 2019/20 er optjent ved ansættelse i kalenderåret 2018 – den nye ferielov er IKKE trådt i kraft endnu!

For at få løn i alle fem uger skal du altså have været ansat ved samme arbejdsgiver i optjeningsåret (2018), som du er ansat ved nu.

Såfremt du ikke var ansat ved samme arbejdsgiver i hele 2018 eller har været ledig eller på orlov uden løn, vil du opleve løntræk i forbindelse med ferieåret 2019/20. 

Har du feriegodtgørelse fra et tidligere ansættelsesforhold i 2018, eller har du ret til feriedagpenge fra Lærernes A-kasse, kan dette måske – i hvert fald delvis – opveje lønfradraget. På din seneste lønseddel bør det fremgå, hvor mange feriedage/ferietimer, med løn, du har tilbage. 

Ved kollektiv ferielukning har du mulighed for, at melde dig ledig og søge om dagpenge fra a-kassen – naturligvis under forudsætning af dagpengeret.

Vær opmærksom på, at dagpenge skal søges på 1. ledighedsdag samt, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du modtager dagpenge, hvorfor du blandt andet ikke må holde ferie i udlandet. 

Der kan ikke registreres ledighed med tilbagevirkende kraft.

Har du, på din arbejdsplads, mulighed for at placere ferie individuelt, har du ikke mulighed for at søge dagpenge.

Har du spørgsmål til dagpenge under kollektiv ferielukning kan du kontakte Lærernes a-kasse på 7010 0018.  Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på 9813 6325 eller via mail på 153@dlf.org.

Emner

Målgruppe