Farvel & tak

Christian 1
Christian Kramer stopper med udgangen af august som kredsstyrelsesmedlem i Aalborg Lærerforening. Både Christian og hans kone har fået nyt arbejde på Sjælland og har valgt at flytte fra det nordjyske.

På vej ud af døren fangede vi Christian til to hurtige spørgsmål…

Hvad tager du med dig fra dit arbejde i Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse?

Jeg har deltaget i videreførelser af kredsens politik og i skabelsen af ny politik, et spændende og udfordrende arbejde, hvor man hele tiden skal være opmærksom på om det der sker, er til medlemmernes bedste.
I den tid jeg har været med i kredsstyrelsen, er kredsens og kommunens arbejdstidsaftale kommet godt på vej til at blive implementeret. Jeg er utroligt glad for at det er lykkedes at få en arbejdstidsaftale i Aalborg.
Det er vigtigt for mig, at alle lærere har så ens løn og arbejdsvilkår som muligt. Derfor er jeg rigtigt glad for at det er lykkedes for Aalborg Lærerforening, at få forhandlet et Aalborg tillæg. Jeg håber, at tillægget med tid kan blive større end det indtil nu aftalte.
Alt i alt har jeg været glad for min tid i kredsstyrelsen, og håber at jeg kan bringe mine erfaringer i spil i en anden kredsstyrelse, hvis chancen byder sig.
Held & lykke til alle lærere og børnehaveklasseledere i Aalborg, og ligeledes held & lykke til den engagerede kredsstyrelse i Aalborg Lærerforening.

 

Har du et godt råd til din afløser i kredsstyrelsen?

Vær ikke bange for at tage ordet.
Hold fast i dine kærneværdier.
Vær kompromissøgende.

 

Aalborg Lærerforening takker Christian for hans deltagelse i det politiske arbejde og ønsker ham god vind fremover.

Emner

Målgruppe