Arbejdstid

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0468
Arbejdstid - i kommunerne

Læs om de arbejdstidsaftaler, der gælder ansatte inden for det kommunale område.

Arbejdstid - i regionerne

Læs om arbejdstidsaftaler for ansatte på regionale børneskoler og voksenspecialskoler.

Arbejdstid - på statsområdet

Om private gymnasiers grundskoler, SOSU-skoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Privatansat

Læs om bl.a. arbejdstid samt øvrige generelle forhold som gælder for privatansatte.

Arbejdstidskort

Danmarkskort over arbejdstid

Arbejdstidshjul

Få inspiration til overvejelser og drøftelser om arbejdstid med afsæt i de 15 punkter